Infermedica to wielokrotnie nagradzany startup z branży medtech, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. W ramach najnowszej edycji cyklu Startup X-RAY miałem okazję porozmawiać z Michałem Urbanowiczem pełniącym funkcję Digital Marketing Specialist oraz Tomaszem Domino, COO. Zapraszam do lektury.

 W jaki sposób w Infermedica obserwujecie konkurencję i wyciągacie wnioski z jej działań?

Rynek tzw. symptom checkerów jest stosunkowo młody i globalni dostawcy usług medycznych dopiero od niedawna zaczęli dostrzegać korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji do wstępnej diagnozy i kierowania ruchem pacjentów.

Innym aspektem jest sam proces rozwoju silnika diagnostycznego, który jest czasochłonny oraz wymagający znaczących inwestycji. Nasz zespół medyczny (a zatrudniamy obecnie blisko 20 lekarzy) spędził już ponad 20 tysięcy godzin na „uczeniu” modelu statystycznego. Dodatkowo model wspierany jest przez zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, które pozwalają na analizę zanonimizowanych zbiorów danych i usprawnianie systemu. Z tego też powodu nasza konkurencja nie jest duża. Obecnie śledzimy poczynania kilku innych firm, które rozwijają narzędzia do analizy objawów, oferując je w modelu B2B lub B2C.

W jaki sposób obserwujemy ich poczynania? Oczywiście śledzimy doniesienia rynkowe, pojawiające się porównania czy komunikaty prasowe. Korzystamy też z narzędzi do monitorowania internetu. Cennym źródłem informacji są często nasi partnerzy, jak również osoby związane z branżą digital health.

Zgromadzone informacje są podstawą do dyskusji w obrębie zespołów, czy to w obszarze dalszego planu ekspansji, czy portfolio oferowanych produktów, tak aby jak najlepiej reagować na zmieniające się potrzeby rynku ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych.

Na podstawie jakich czynników podejmujecie w Infermedica decyzję o wejściu na nowy rynek lub wdrożeniu nowych usług i produktów?

Przed decyzją o wejściu na nowy rynek lub wdrożeniem nowych produktów zawsze zadajemy sobie pytanie, czy oferowane przez nas rozwiązania są w stanie pomóc tamtejszym pacjentom i czy mogą być zaadaptowane w istniejącym systemie ubezpieczoniowo-medycznym. Pomimo że problemy, takie jak brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry medycznej czy niedostateczne finansowanie ochrony zdrowia są problemami globalnymi, to nie każdy rynek jest gotowy na wprowadzenie tak innowacyjnych rozwiązań.
Wśród istotnych czynników wymienilibyśmy odpowiedni minimalny poziom digitalizacji procesów obsługi klienta u dostawców usług opieki zdrowotnej, wykorzystanie systemów typu EHR czy uwarunkowania prawne dotyczące dostępności usług telemedycznych.

Co według Was jest obecnie łatwiejsze, a co trudniejsze, niż kiedyś? Mam na myśli na przykład pozyskiwanie finansowania, klientów czy przebicie się do świadomości użytkowników.

Pod kątem pozyskiwania finansowania, zainteresowania ze strony klientów czy przebicia się do świadomości użytkowników musimy przyznać z radością, że jest tylko łatwiej. Dosłownie z miesiąca na miesiąc obserwujemy wzrost zainteresowania wykorzystaniem SI w ochronie zdrowia ze strony potencjalnych klientów, którzy zdają sobie doskonale sprawę, że innowacyjne technologie oraz wdrożenie usług opieki zdalnej stają się koniecznością w ich dalszym rozwoju. Jednocześnie zastosowanie telemedycyny czy dopuszczenie do obrotu kolejnych rozwiązań medycznych opartych o SI zwiększają zainteresowanie ze strony inwestorów, którzy coraz chętniej lokują swój kapitał w projektach typu medtech. Rosnąca popularność rozwiązań takich jak nasze pomaga też skuteczniej przekonać środowisko medyczne, że SI to nie sposób na zastąpienie lekarzy, a niebywała okazja, aby zyskali inteligentnych asystentów pomagających im w ich codziennych obowiązkach.

W miarę rozwoju firmy widzimy z kolei spore wyzwanie w pozyskiwaniu odpowiednich osób do naszego zespołu. Działając na styku IT oraz medycyny musimy konkurować o najlepszych kandydatów z korporacjami informatycznymi, ale jednocześnie rekrutować zdolnych lekarzy, którzy chcieliby rozwijać nowe kompetencje poza gabinetem medycznym. Rynek ochrony zdrowia jest bardzo specyficzny i wymagający, ale równocześnie dający wiele satysfakcji. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia naszych ofert pracy i zaaplikowania.

Jaka była dotychczas najtrudniejsza decyzja, którą musieliście podjąć w Infermedica?

Z pewnością była to zmiana modelu biznesowego z B2C na B2B, której dokonaliśmy niecałe 3 lata temu. Zmiana trudna, ale, jak się okazało, bardzo trafna.

Czy obecny produkt, który oferujecie, to było pierwsze rozwiązanie, na które wpadliście? Czy pivotowaliście, wykonując zwrot w jakimś kierunku?

Główne rozwiązanie, czyli medyczny system rekomendacyjny pozwalający na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia jednostek chorobowych na podstawie danych o pacjencie, jest podstawą Infemedica od samego początku, czyli od 2012 roku. Zmieniła się jednak idea na jego zastosowanie. Początkowo chcieliśmy nasze rozwiązanie oferować klientom indywidualnym, czyli pacjentom w modelu B2C. Szybko jednak się przekonaliśmy, że taki model biznesowy jest trudny w realizacji, ponieważ pacjenci realizują usługi medyczne w ramach istniejacych systemów opieki. Jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia jednej stałej składki zdrowotnej, czy to na świadczenia publiczne, czy prywatne, i nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zmianę modelu z B2C na B2B i oferowaniu naszych rozwiązań dla sieci szpitali, ubezpieczycieli medycznych czy firm telemedycznych. Okazało się to punktem zwrotnym w rozwoju naszej firmy, a potwierdzeniem słuszności tej decyzji są partnerstwa z takimi firmami jak Allianz Worldwide Partners, PZU Zdrowie czy amerykański Everyday Health, które sprawiły że z naszych rozwiązań skorzystało już blisko 4 miliony pacjentów na całym świecie.


Startup X-RAY to cykl, w którym prześwietlamy polskie startupy. Pytamy o podglądanie konkurencji, podejmowanie niełatwych decyzji i szukanie drogi do sukcesu. Wszystkie dotychczasowe materiały cyklu znajdziesz tutaj. Chciałbyś/chciałabyś, aby Twój startup wziął udział? Daj znać na lukasz.kepka@justjoin.it.

Napisz coś od siebie!