Każdy nowy dzień przyzwyczaja nas do tego, że śmiałe futurystyczne wizje, które do tej pory były domeną dzieł z gatunku science fiction, wchodzą w życie na naszych oczach. Powstanie fabryki produkowanego na zamówienie DNA – bo do tego ma się sprowadzać działalność DNA Script, który właśnie zyskał 38,5 miliona dolarów na rozwój – jest już coraz bliżej.

Trzy filary

Pieniądze mają zostać wykorzystane w celu komercjalizacji procesu, który według włodarzy spółki ma być pierwszym dużym krokiem w kierunku produkcji materiału genetycznego. Odbywająca się właśnie rewolucja w biologii syntetycznej, która wywiera wpływ na rozmaite dziedziny wiedzy, od medycyny do rolnictwa, opiera się na doskonałym współdziałaniu trzech filarów, wśród których trudno byłoby wybrać ten najważniejszy.

Pierwszy z nich to analityka rozumiana jako mapowanie genomu i zdolność zrozumienia różnych funkcji pełnionych przez poszczególne geny, drugi to synteza, czyli zdolność wytwarzania DNA w celu osiągnięcia określonych parametrów, a trzeci to edycja genów – technologie oparte na CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Pallindromic Repeats), czyli systemie obronnym zaobserwowanym u organizmów prokariotycznych, do których należą na przykład bakterie.

Dzisiejszy stan wiedzy

Obecnie są w użyciu technologie służące do analizy i edycji genomów, ale należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat poczyniono niewielkie postępy na polu wytwarzania materiału genetycznego. I właśnie tutaj pojawia się DNA Script, który postawił sobie bardzo ambitne zadanie poprawy tego stanu rzeczy.  

Do tej pory tworzenie kodu DNA wymagało użycia związków chemicznych do syntezy DNA w łańcuchach o dość ograniczonej długości. Ciągle udoskonalana technologia dostarczana przez DNA Script ma pozwalać na tworzenie dużo dłuższych łańcuchów, a wszystko to dzięki pieczołowitemu odtworzeniu naturalnego procesu, który sprawia, że DNA jest składane w komórkach. Ma się to odbywać przy minimalnej ilości błędów i z dbałością o środowisko, technologia ta ma bowiem sprowadzić niemal do zera wytwarzanie masy chemicznych odpadów. – Każda technologia, która może przyspieszyć ten proces, jest bardzo cenna – powiedział dziennikarzowi “Nature” Christopher Voigt, biolog z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge.

Co przyniesie przyszłość?


Podobną technologię rozwijają jeszcze co najmniej dwa startupy: wspierany przez Uniwersytet Harvarda Nuclear oraz Ansa Bio, związany z laboratorium Jaya Keaslinga w University of California w Berkeley. Jednak zdaje się, że mający siedzibę w Paryżu DNA Script ma nad nimi pewną przewagę, która wynika z większego zaawansowania prac nad pożądaną technologią przy jednoczesnym trzymaniu się atrakcyjnego ekonomicznie modelu biznesowego.

– Jak ogłosiliśmy wcześniej podczas AGBT General Meeting, DNA Script to pierwsza firma, której udało się enzymatycznie zsyntetyzować metodą de novo oligonukleotyd 200mer oligo o średniej wydajności sprzęgania, która konkuruje z najlepszymi obecnie stosowanymi procesami chemicznymi – powiedział Thomas Ybert, CEO i współzałożyciel firmy. – Nasza technologia jest teraz na tyle niezawodna, że można ją wykorzystać w pierwszych komercyjnych aplikacjach, które, jak sądzimy, przyniosą obietnicę uzyskania wyników tego samego dnia dla wszystkich badaczy na całym świecie, z syntezą DNA, która może odbyć się w ciągu kilku godzin.

Źródło: techcrunch.com

Napisz coś od siebie!